Webshops

Waarom is lockpicking legaal in Nederland?

Omdat lockpicking soms wordt gezien als een lugubere ambacht, hanteren locksport enthousiastelingen een zeer strenge standaard van ethiek. Het credo van locksports is vaak uitgedrukt als: “Je mag alleen sloten openmaken waarvan je de eigenaar bent, of waarvoor je expliciet toestemming hebt gekregen van de rechtmatige eigenaar.”

Alleen al het begrijpen van de principes van lockpicking kan je hele houding ten opzichte van sloten en sleutels veranderen. Lockpicking laat duidelijk zien dat normale sloten geen onfeilbare apparaten zijn.

Ze bieden een mate van veiligheid die met minimale inspanning kan worden door broken. De meeste sloten dienen alleen om eerlijke mensen eerlijk te houden en criminelen te ontmoedigen. Met het juiste gereedschap kan een vastberaden indringer in bijna alles inbreken.

Locksporters houden zich aan de volgende regels om aan de mensen buiten de gemeenschap duidelijk te maken dat haar activiteiten binnen ethische grenzen vallen:

  • Zij mogen geen slot openen dat in gebruik is.
  • Ze mogen alleen sloten openen die van hen zijn. Voor andere sloten hebben zij de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar nodig.
  • Een slot dat daadwerkelijk door de eigenaar is achtergelaten en op een openbare plaats is neergezet zonder iets te beveiligen (d.w.z. niet “in gebruik”, zoals een slot op een “lovewall”) mag op ethische gronden door elke slotspeler worden geopend, mits het slot in de oorspronkelijke gesloten stand en toestand wordt teruggebracht. Het permanent verwijderen (of verplaatsen) van het slot mag alleen worden gedaan wanneer dit wettelijk en specifiek is toegestaan door een bevoegde autoriteit (meestal de wettige landeigenaar waarop het slot is geplaatst, wat een overheid kan zijn).
  • De veiligheidsbehoeften van anderen moeten worden gerespecteerd.
  • Alle activiteiten vinden plaats binnen de grenzen van respectabiliteit, integriteit en professionnalisme. 

In een poging om de vaardigheid van het lockpicken weg te houden van degenen die er misbruik van zouden maken, hebben leden van locksport groepen nul tolerantie voor illegaal of immoreel lockpicken, omzeilen, of andere vormen van toegang.

Hoewel het misbruik van lockpicking voor criminaliteit statistisch gezien laag is, vinden locksport enthousiastelingen dat ze zulke strikte normen moeten handhaven om het veel voorkomende misverstand te weerleggen dat ze deelnemen aan illegale activiteiten.

Nieuwsgierig geworden naar lockpicking? Op https://lockpickwebwinkel.nl kun je veilig en snel je eigen lockpick setje bestellen.